Bemutatkozás

A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete 2004. decemberében került jogerősen bejegyzésre kiemelkedően közhasznú szervezetként. Egyesületünk elődje az MVGYOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete volt megalakulásától, 1953-tól 2005. évben bekövetkezett megszűnéséig. Így elmondható, hogy több évtizede tevékenykedünk a látássérültek érdekképviseleti szervezeteként.

A Miskolci Törvényszék 2014.06.14-én jogerőre emelkedett végzésében az egyesületet közhasznú jogállásúvá nyilvánította az új civil törvény rendelkezései alapján.

Az egyesület 2015. december 11-én és 2016. február 15-én rendkívüli alapszabály módosító közgyűléseket tartott, melyeken sor került az egyesület új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően módosított Alapszabályának elfogadására. A Miskolci Törvényszék 2016. március 22-én jogerőre emelkedett végzésével nyilvántartásba vette e változást.

Küldetés: egyesületünk érdekérvényesítő, érdekképviseleti tevékenységei során, igényeken alapuló szolgáltatásokkal, érzékenyítő-, és más közösségi programokkal, képzésekkel, személyre szóló tanácsadással járul hozzá a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő vak és gyengénlátó emberek életminőségének javulásához.

Alapszabályban rögzített célunk, hogy ellássuk a megyében élő vak és gyengénlátó emberek egyéni és kollektív érdekvédelmét; segítséget nyújtsunk életviteli nehézségeikkel és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézésében; elősegítsük elemi és foglalkozási rehabilitációjukat, oktatásukat, művelődésüket, társadalmi integrációjukat. E célok megvalósítása érdekében a látássérültek, mint hátrányos helyzetű csoport társadalmi esélyegyenlőségét fejlesztő tevékenységet végzünk 2004-től. Az egyesület szolgáltatásait évek óta fenntartva, folyamatosan nyújtja, melyek térítésmentesek.

Folyamatosan ellátjuk a látássérültek egyéni és kollektív érdekvédelmét, lehetőséget teremtünk érdekeik kifejezésére, azok érvényesítésére, érdekképviseletük ellátására (ügyfélszolgálati iroda, területfelelősi hálózat, jogi tanácsadó szolgálat, képviselet, érdekvédelem, jogszabály véleményezés, antidiszkriminációs és jogérvényesítő tevékenységek), ehhez kapcsolódó speciális területek szakmai programjában való részvételre (komplexen akadálymentesített helyi közösségi környezet kialakítása, egyenlő esélyű hozzáférés szakmai program), és a társadalmi esélyegyenlőség előmozdítására (stigmatizációt, előítéleteket csökkentő felvilágosító tevékenység, a társadalmi el-, befogadás és integráció elősegítése érdekében látó társadalom számára érzékenyítő és szemléletformáló programok).

Folyamatos személyre szabott szolgáltatásaink: az információhoz való hozzájutás (speciális információs és segítő szolgálat), az önálló életvitel elősegítése (rehabilitációs és foglalkozási tanácsadás, segédeszköz kölcsönző szolgálat, hangoskönyvtár, számítástechnikai képernyőolvasó és nagyító programok használatának oktatása) és az életminőséget javító szolgáltatások (Klubdélutánok, egészségmegőrzés, rendezvények).

Taglétszámunk 802 fő. Székházunk 230 nm-es önkormányzati ingatlan, ahol napi rendszerességgel évente 1900 ügyfélórában állunk rendelkezésre, mely során  évente mintegy 3000 db információ nyújtás történik szóban, írásban, telefonon.

Az egyesület közérdekű önkéntes tevékenységet, valamint közösségi szolgálatot végző középiskolai tanulókat fogadó szervezet.

A feladatokat 2018-ban 13 alkalmazott látja el, ebből 12 megváltozott munkaképességű. Akkreditált foglalkoztatóként fontosnak tartjuk, hogy a rehabilitációs foglalkoztatásba bevonjunk látássérülteket (11 fő), akik tehetségüket kamatoztatva napi munkájukkal hozzájárulnak szervezetünk fejlődéséhez.

 

Az Egyesület tisztségviselői 2014. május 19-től:

Elnökség:

Elnök: Barnóczki Gábor

Alelnök: Szűcs Zsuzsanna

Elnökségi tagok: Bukovenszkiné Borza Mária, Kerekesné Sarkadi Anna, Pilián Richárd, dr. Stefán Sándor, Szombatiné Kiss Éva.

Felügyelő Bizottság:

elnök: Czakóné Tóth Eszter

tagok: Fekete Lászlóné, Makranczi Andrásné.