Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Érdeklődő!

Folyamatosan ellátjuk a látássérültek egyéni és kollektív érdekvédelmét, lehetőséget teremtünk érdekeik kifejezésre azok érvényesítésére, és a társadalmi esélyegyenlőség előmozdítására. A látássérültek információhoz való hozzájutása érdekében speciális információs szolgálatot működtetünk. Az önálló életvitel elősegítése érdekében segédeszköz kölcsönzőt, hangoskönyvtárat tartunk fenn és informatikai oktatást is végzünk. Az életminőség javítását célozva klubdélutánokat, egészségügyi szűrőnapot, gyógyfürdő látogatást, kulturális programokat, eszközbemutatókat, ifjúsági rendezvényeket szervezünk. Szolgáltatásaink díjmentesek.

A pártoló tagság alapvető célja az, hogy összegyűjtsük azokat az embereket, akik egyetértenek az Egyesületünk törekvéseivel, és – a látássérült rendes tagokhoz hasonlóan – hajlandóak áldozatokat is vállalni céljaink megvalósítása érdekében. Együtt nagyobb esélyünk van céljaink elérésére, így a látássérülteknek az élhetőbb életre.

A pártoló tag olyan különleges jogállású tag, aki vagyoni hozzájárulást teljesít az egyesület részére. Ennek összege nincs rögzítve, minden pártoló tagunk maga döntheti el, hogy mennyit kíván erre a célra áldozni.

A pártoló tag a felvételét a pártoló tagra vonatkozó formanyomtatvánnyal kérelmezheti, mely letölthető a honlapunkról. Ha a pártoló tag nem természetes személy, a nyomtatvány mellékleteként becsatolja a nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumokat (pl. cégkivonatot).

A pártoló tag jogai megegyeznek a rendes tag jogaival, azzal a különbséggel, hogy nem választhat és nem választható. A pártoló tag a formanyomtatvány kitöltésével az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Pártoló tagunk kérése szerint rendszeres tájékoztatást kap az Egyesület aktuális eseményeiről, híreiről.

Reméljük, hamarosan Önt is pártoló tagjaink között köszönthetjük.

Az Egyesület elnöksége nevében

Barnóczki Gábor s.k.
elnök

PartoloTagBelepesiNyilatkozat