LÁTÁSSÉRÜLTEKET ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK

Az alább közölt jogszabályok szerkesztettek. A vak személyek által is igénybe vehető kedvezményeket tartalmazzák. Helyenként - a könnyebb érthetőség kedvéért - a bekezdések szövege is kivonatos.


Kormányrendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről

EüM rendelet a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról

Kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról

287/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

MÁV-START Zrt. személyszállítási üzletszabályzata

Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról

Hatályos jogszabályok a vakvezető (önálló életvitelt segítő) kutyákról

Módosult a III. csop. rokkantsági nyugdíj melletti keresőtevékenység

A nyugellátások és a baleseti járadék 2009. évi emeléséről

Villamosenergiáról szóló törvény - Védendő fogyasztók

Utazási költségtérítés

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának intézkedési tervéről

Rehabilitációs járadékról

Közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények

Postai küldeményekről

Felsőoktatásról szóló törvény

Családi pótlék

Parkolási igazolvány

Fogyatékossági támogatás

A fogyatékos személyek jogairól, esélyegyenlőségéről

Új Országos Fogyatékosügyi Program

Szociális ügyek

Az MVGYOSZ Alapszabálya

 


 Főoldal